A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WELKOM


De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Lees meer hier...

Thema 2018-2019: Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting SPZ heeft voor de komende twee jaar het thema echnologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking wil met de keuze van dit thema een impuls geven om mensen met een verstandelijke beperking vooraan te zetten bij de ontwikkeling/toepassing van technologische innovatie: vóór en mét mensen met een verstandelijke beperking en hun familie.

In het bijzonder vraagt zij om na te denken over:
* Projecten met nieuwe en open samenwerkingsvormen tussen technologische bedrijven en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
* Projecten waarbij de doelgroep zelf goed betrokken is.
* Projecten met toepassingen die goed overdraagbaar zijn en de
maatschappelijke participatie bevorderen.
Meer informatie over op de procedure vindt u onderPier de Boer-prijs, meer informatie over het thema en tijdlijn vindt u hier.

Prokkeljubileum viering op 15 november 2017

De Prokkelweek bestaat tien jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan! Op woensdag 15 november is er een Prokkel Jubileum Symposium in Arnhem, in het stadhuis. Kijk voor meer informatie op Prokkel

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl

Twitter