A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WELKOM


De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Lees meer hier...

Thema 2018-2019: Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting SPZ heeft voor de komende twee jaar het thema technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking centraal staan. Met de keuze van dit thema wil Stichting SPZ een impuls geven om mensen met een verstandelijke beperking vooraan te zetten bij de ontwikkeling/toepassing van technologische innovatie: vóór en mét mensen met een verstandelijke beperking en hun familie.

In het bijzonder vraagt zij om na te denken over:
* Projecten met nieuwe en open samenwerkingsvormen tussen technologische bedrijven en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
* Projecten waarbij de doelgroep zelf goed betrokken is.
* Projecten met toepassingen die goed overdraagbaar zijn en de
maatschappelijke participatie bevorderen.

Heeft u een goed idee voor een project op dit gebied en financiele ondersteuning nodig? Dien dan een subsidieaanvraag in bij Stichting SPZ. Voor meer informatie kijk bij Aanvragen

Pier de Boer-prijs 2019

Projecten en initiatieven op het gebied van technologische innovatie kunnen ook kans maken op de Pier de Boer-prijs 2019. Meer informatie over op de procedure vindt u onderPier de Boer-prijs, meer informatie over het thema en tijdlijn vindt u hier.

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl

Twitter