A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WELKOM


De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Lees meer hier...

Pier de Boer-prijs 2017 voor De Brug Provincie Groningen

Stichting SPZ heeft op 28 september de Pier de Boer-prijs 2017 uitgereikt aan het beste initiatief dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. De prijs, €30.000,-- en een beeld, is gewonnen door De Brug, Provincie Groningen.

Met het prijzengeld gaat De Brug Provincie Groningen aan de slag om een structureel aanbod voor mensen met een meervoudige beperking op te zetten bij sportaanbieders zodat sport en bewegen ook voor deze mensen toegankelijk wordt gemaakt. De jury van de Pier de Boer-prijs ziet de betrokkenheid van vrijwilligers en lokale onderwijs- en zorginstellingen die zorgen voor een duurzame, onderbouwde en inclusieve manier van sporten en bewegen voor mensen met een meervoudige beperking daarin als zeer waardevol.
Kijk voor meer informatie over bij Pier de Boer-prijs 2017

Thema Pier de Boer-prijs 2019

Tijdens de prijsuitreiking van de Pier de Boer-prijs 2017 is het thema bekend gemaakt voor de komende twee jaar: Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting SPZ wil met de keuze van dit thema een impuls geven om mensen met een verstandelijke beperking vooraan te zetten bij de ontwikkeling/toepassing van technologische innovatie: vóór en mét mensen met een verstandelijke beperking en hun
familie.
In het bijzonder vraagt zij om na te denken over:
* Projecten met nieuwe en open samenwerkingsvormen tussen technologische bedrijven en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
* Projecten waarbij de doelgroep zelf goed betrokken is.
* Projecten met toepassingen die goed overdraagbaar zijn en de
maatschappelijke participatie bevorderen.
Meer informatie over op de procedure vindt u onderPier de Boer-prijs, meer informatie over het thema en de deadlines worden binnenkort bekend gemaakt.

Prokkeljubileum viering op 15 november 2017

De Prokkelweek bestaat tien jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan! Op woensdag 15 november is er een Prokkel Jubileum Symposium in Arnhem, in het stadhuis. Kijk voor meer informatie op Prokkel

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl

Twitter