A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WELKOM


De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Lees meer hier...

Dien je initiatief in voor de Pier de Boer-prijs 2017: onbeperkt, actief bewegen!

Bewegen verbetert de gezondheid, geeft plezier en verbindt mensen. Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een verstandelijke beperking bewegen minder dan mensen zonder beperking. Daarom reikt SPZ in 2017 de Pier de Boer-prijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. SPZ nodigt iedereen uit initiatieven te starten die mensen met een verstandelijke beperking stimuleren te bewegen. Dien voor 1 april 2017 je project of voorstel in en maak kans op 30.000 euro. Meer informatie vind je onderPier de Boer-prijs 2017.

Landelijke Kiezersdag voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Op 11 februari 2017 is de tweede Landelijke Kiezersdag in Den Haag georganiseerd voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Tijdens deze dag worden de deelnemers op praktische en informatieve wijze voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen. De Landelijke Kiezersdag is onderdeel van het grotere ‘Stem jij ook?’-project van MEE NL en ProDemos. Stem jij ook?’ wordt mede gefinancieerd door Stichting SPZ.

Prokkelweek 2017. Prokkel bestaat 10 jaar!

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. In 2017 is de Prokkelweek van maandag 12 t/m zaterdag 17 juni.

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl

Twitter