A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WELKOM


De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiŽle steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Lees meer hier...

Shortlist bekend voor Pier de Boer-prijs 2017: onbeperkt, actief bewegen!

Bewegen verbetert de gezondheid, geeft plezier en verbindt mensen. Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een verstandelijke beperking bewegen minder dan mensen zonder beperking. Daarom reikt SPZ in 2017 de Pier de Boer-prijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. SPZ heeft 15 projecten geselecteerd voor de shortlist van de prijs en ter beoordeling aan de jury voorgelegd. Meer informatie vind je onderPier de Boer-prijs 2017.

SPZ en LFB vormen team in Prokkel sterrenslag

SPZ en de LFB hebben samen meegedaan aan de Prokkel Sterrenslag op 12 juni 2017 in Utrecht. Prokkel

Prokkelweek 2017. Prokkel bestaat 10 jaar!

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking ťn iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. De gouden prokkels worden dit jaar uitgereikt op 30 juni 2017.

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl

Twitter