A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

ARCHIEF


Het archief van de stichting SPZ is ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam. Het afgelopen jaar zijn daar door de archivarissen van het stadsarchief de stukken bekeken, geselecteerd en geordend. Nu het archief is opgeschoond en geordend, is het gehele archief digitaal beschikbaar gekomen via de website van het Stadsarchief Amsterdam. Via deze link komt u direct bij de stukken van de stichting SPZ.
Bij het het overzicht van de beschikbare stukken in het archief is een inleiding geschreven dat een helder en compleet overzicht geeft van de geschiedenis van Stichting SPZ: Inleiding tot de inventaris bij het Stadarchief.