A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PROJECTAANVRAGEN


Participatie is een kernwoord van SPZ als het gaat om het beoordelen van aanvragen om ondersteuning. Het gaat niet om de beperkingen van mensen, maar om hun mogelijkheden.
SPZ wil veelbelovende projecten die participatie en vernieuwing beogen ondersteunen.
Een goed project legt de nadruk op wat iemand wel kan en gaat minder uit van de beperking de men heeft. Een project dient daarnaast vooral op praktische zaken gericht te zijn. Het heeft direct nut en is functioneel. Aanvragen die gericht zijn op materiele zaken, zoals inrichting en apparaten worden in de regel niet gehonoreerd.

Doelgroepen

De doelgroepen van SPZ zijn MEE-organisaties, ouderverenigingen en onderwijsinstellingen. Maar ook woonvormen en werkprojecten. Mensen die daarbij betrokken zijn kunnen zelf projecten uitvoeren, of zich daarbij laten bijstaan, of door anderen laten uitvoeren. Projectaanvragen dienen dan ook gericht te zijn op een van de volgende doelgroepen of onderwerpen:

a.belangenbehartigers, ouders, zelforganisaties, beleid en onderzoek
b.wonen, dagverblijven en (gezondheids)zorg, ontspanning
c.scholing, opleiding, buitenschoolse opvang van kinderen
d.begeleiding naar arbeid van (jong)volwassenen, arbeid en arbeidsproblemen

Er bestaat een voorkeur voor projecten die mensen met een verstandelijke beperking verder helpen in een specifieke levensfase.

Criteria voor aanvragen

Elke aanvraag dient goed onderbouwd te zijn en wordt serieus beoordeeld. Niet elke aanvraag wordt geaccepteerd. Maar projecten die participatie en vernieuwing van de zorg, dienstverlening of ondersteuning hoog in het vaandel hebben staan, maken een grotere kans op een positieve beoordeling. En dus op een bijdrage.
De criteria voor het aanvragen van projectbijdragen zijn:

a.aangeven hoe mensen met een verstandelijke beperking participeren in het project
b.omschrijven van het vernieuwende karakter van de aanvraag
c.aangeven welke andere instellingen of organisaties eveneens een (financiƫle) bijdrage leveren
d.beschrijven van de te verwachten resultaten van het project
e.invullen hoe de uitvoering van het project na de investering wordt geĆÆmplementeerd en gestructureerd
f.toelichten hoe het project landelijke uitstraling heeft en hoe het overdraagbaar is aan anderen nadat het project is afgerond.

De doelstelling van SPZ om innovatieve en overdraagbare projecten te ondersteunen in Nederland, maakt het helaas niet mogelijk dat SPZ aanvragen honoreert die betrekking hebben op tegemoedkoming in materiele kosten te denken valt aan meubilair, voertuigen, tuinaanleg,.. en initiatieven die in het buitenland plaatsvinden.

Hoogte van de bedragen

Het project wordt beoordeeld op zijn belang. Is het belang groot dan is de honorering navenant. Uiteraard staat de hoogte ervan in relatie tot het bedrag dat SPZ jaarlijks beschikbaar heeft. Daarnaast is er de mogelijkheid om delen van een project te honoreren. Draagvlak voor de projecten is dan ook belangrijk.

Werkwijze

Nieuwe aanvragen kunnen bij SPZ worden ingediend door een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld.

Bij OVER SPZ vindt u de data van de bestuursvergaderingen van SPZ. In deze vergaderingen worden de ingediende aanvragen besproken en beoordeeld. Alle aanvragen die uiterlijk twee weken voor een bestuursvergadering bij SPZ zijn ingediend, worden in de betreffende bestuursvergadering behandeld.

U ontvangt vervolgens schriftelijk bericht van de beoordeling.