A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WELKOM


De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Lees meer hier...

Uitreiking Pier de Boer-prijs 2017

Maak kennis met de intiatieven van de laatste drie genomineerden voor de Pier de Boer-prijs 2017 op donderdagmiddag 28 september 2017 in 't Lichtpunt in Huis ter Heide. Dan wordt ook bekend gemaakt wie de prijs in 2017 wint. Kijk voor meer informatie over het programma en de prijsuitreiking bij Pier de Boer-prijs 2017

Genomineerden voor Pier de Boer-prijs 2017 bekend!

Bewegen verbetert de gezondheid, geeft plezier en verbindt mensen. Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een verstandelijke beperking bewegen minder dan mensen zonder beperking. Daarom reikt SPZ in 2017 de Pier de Boer-prijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. De beoordelingscommissie van de Pier de Boer-prijs heeft 30 juni 2017 bekend gemaakt welke drie initiatieven zijn genomineerd voor de Pier de Boer-prijs 2017:

• De Brug provincie Groningen - Opzetten van een structureel aanbod voor mensen met een meervoudige beperking bij sportaanbieders
• MEE Rotterdam Rijnmond - SportMEE!
• Zelfregiecentrum Nijmegen - Kiek ons goan, onbeperkt gezond in Nijmegen.

Lees meer over de drie projecten.

Kees Kleingeld neemt afscheid van SPZ

Met ingang van 22 juni 2017 is Kees Kleingeld afgetreden als bestuurslid en secretaris van Stichting SPZ. Kees Kleingeld is sinds 2005 betrokken geweest bij Stichting SPZ, eerst als bestuurslid en later als secretaris heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het breder bekend maken van de stichting bij de doelgroep en het vormgeven van het subsidiebeleid. Kees Kleingeld is een van de drijvende krachten achter de Pier de Boer-prijs waarmee de stichting actief projecten op actuele thema’s wil stimuleren.

Gouden Prokkels 2017 uitgereikt


Vrijdag 30 juni zijn in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. In de categorie Prokkelen in de samenleving ging de Gouden Prokkel naar de Baalderborg Groep. In de categorie Mensenrechten Prokkel waren twee winnaars: COC Limburg en gemeente Montferland samen met Estinea. In de nieuwe categorie Innovatief ging het felbegeerde goud naar de Hartekamp Groep.

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl

Twitter
v2