A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

JAARSTUKKEN


Stichting SPZ vraagt ieder jaar Accountantskantoor Rijkse de jaarrekening van Stichting SPZ te controleren. De jaarrekening wordt samen met het jaarverslag van het bestuur en de overige gegevens opgenomen in een rapport van de jaarstukken. SPZ publiceert de jaarstukken van ieder afgelopen jaar op haar website:

Jaarstukken 2017