A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS 2009


Winnaar Pier de Boer-prijs 2009

Op 23 april 2009 heeft SPZ in Kasteel de Schaffelaar in Barneveld voor de eerste keer de Pier de Boer-prijs 2009 uitgereikt. Winnaar is het project Multi Sensory Story Telling van onderzoekers verbonden aan het Research Centre on profound and multiple disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen en ’s Heeren Loo Zorggroep.

Multi Sensory Story Telling
afbeelding Het project Multi Sensory Story Telling onderzoekt de toepasbaarheid en effecten van sensorisch (voor) lezen bij mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Gekeken is naar wat mensen beleven aan sensorisch voorlezen en waar je op moet letten om goede activiteiten te ontwikkelen. De jury ziet dat dit project de kwaliteit van leven van mensen met een ernstig meervoudige beperking langdurig kan verbeteren. Ook acht zij de toepasbaarheid en overdraagbaarheid groot.

Genomineerden

Naast het winnende project Multi Sensory Story Telling waren voor de Pier de Boer-prijs 2009 genomineerd:

De Belevenis
De Belevenis is een reizend uitgaanscentrum waarin allerlei activiteiten plaatsvinden voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. De jury beoordeelt dat de reikwijdte van het project groot is: het uitgaanscentrum gaat naar verschillende locaties in het land, naar de mensen toe zodat men er niet voor hoeft te reizen. Het idee van het centrum om een uitgaanscentrum te starten voor mensen met een ernstig meervoudige handicap ziet de jury als vernieuwend, als ook het integreren van verschillende vormen zoals theater, kunst etc. De jury ziet dat de Belevenis als project dat kan inspireren tot het ontwikkelen van uitgaansgelegenheden voor mensen met een ernstig meervoudige beperking op zowel lokaal als internationaal niveau.

Je doet mee!
Doel van het project van De Driestroom is om meer activiteiten aanbieden aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking door gebruik te maken van ICT. Deze activiteiten zijn gericht op ontwikkeling en het bereiken van bepaalde doelen. De soft- en hardware wordt per individu bekeken, aangepast en afgestemd. De ontwikkeling van software om tot eigen keuzes te komen, spreekt de jury aan. Ook de combinatie die het project legt tussen thuis en dagbesteding is waardevol. Het is een project dat op individueel niveau zeer veel kan betekenen.

De prijsuitreiking

De uitreiking vond plaats van 14:30 uur tot 18.00 uur in Kasteel de Schaffelaar, stationsweg 6, te Barneveld. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst hebben de drie genomineerden hun projecten aan het publiek gepresenteerd. Aansluitend heeft Joost Hoffscholte, voorzitter van de Nederlandse Stichting SPZ, de prijswinnaar bekend gemaakt. Onderzoekster Annette van der Putten ontving een bronzen beeld en een cheque ter waarde van €50.000,-. Met het geldbedrag kunnen de onderzoekers van Multi Sensory Story Telling de resultaten van hun project voor een groot publiek toegankelijk maken via ondermeer workshops en internet.
Zie voor het programma hier.

Thema 2009

Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensterreinen en in alle levensfasen.

Jury

De juryleden voor de Pier de Boer-prijs 2009:

Kees KorthalsDirecteur MEE Nederland
Wim van MinnenVoorzitter van het EMG-platform
Henny JacobseBestuurslid Pier de Boer Stichting, Voormalig directeur van
Stichting AGO
Carla VlaskampBijzonder Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen,
leerstoel orthopedagogiek
Loes van Amsterdam Bestuurslid SPZ