A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS 2013


Winnaar Pier de Boer-prijs 2013

De winnaar van de Pier de Boer-prijs 2013 is het project ABC Date van Stichting Steffie.ABCDate van Stichting Steffie is een contactbemiddelingssite in de breedste zin van het woord, gemaakt voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking. ABCDate voorziet in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking bij het maken van een profiel, in wat wel en niet te doen bij het online contact leggen en biedt ondersteuning bij fysieke ontmoetingen.
afbeeldingDe jury oordeelde dat het project in een grote behoefte voorziet van mensen met een verstandelijke beperking. Met inzet van moderne middelen biedt ABCDate op een creatieve en passende manier mensen met een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid om netwerken uit te breiden. Uit het juryrapport: "Bijzonder aan dit project is dat het mede is voortgekomen uit de vraag van mensen zelf. Daarnaast worden mensen met een licht verstandelijke beperking betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het idee. De talenten en ervaringen van mensen met eeen beperking worden ingezet om het product te ontwikkelen."

Genomineerden

Uit de 53 ingediende aanvragen heeft het bestuur van SPZ een shortlist van 21 aanvragen samengesteld. De jury heeft uit deze aanvragen drie projecten genomineerd voor de prijs, de motivitatie voor nominering van deze drie projecten kunt u lezen in het Juryrapport Pier de Boer-prijs 2013.pdf Naast het winnende project ABCDate waren voor de Pier de Boer-prijs 2013 genomineerd:

iSupporter van Stichting Perspectief is een instrument waarmee zorgorganisaties structureel kunnen werken aan verandering van cultuur, beleid en praktijk van de zorgverlening. Door verhalen te verzamelen van mensen met een verstandelijke beperking en deze via een bronnenboek toegankelijk te maken, wordt het werken vanuit cliëntperspectief ondersteunt en komen de verlangens, dromen en doelen van de persoon zelf centraal te staan.
Spelenderwijs Meedoen van Zorgbelang Gelderland is een educatief en dynamisch bordspel dat samen met mensen met een licht verstandelijke beperking wordt ontwikkeld om alledaagse onderwerpen bespreekbaar te maken. Het spel maakt het met elkaar in contact komen eenvoudiger en het nodigt mensen met een verstandelijk beperking uit zelf na te denken over wat van belang is in en van invloed op zijn of haar leven.

De prijsuitreiking

De Pier de Boer-prijs is op donderdagmiddag 25 april 2013 uitgereikt in 't Lichtpunt in Huis ter Heide. Tijdens deze uitreiking hebben de genomineerden hun projecten aan het publiek gepresenteerd en heeft Best Buddies, de winnaar van de Pier de Boer-prijs 2011 laten zien hoe zij het gewonnen bedrag hebben ingezet voor hun project. Aansluitend op de presentaties van de genomineerden heeft de juryvoorzitter Jos Werner, de prijswinnaar bekend gemaakt. Meer informatie over het programma in: Pier de Boer 2013 uitnodiging.

Thema 2013

Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.

Jury

De juryleden voor de Pier de Boer-prijs 2013:
• Loes van Amsterdam, stichting SPZ (tevens jurylid in 2009 en 2011)
• Wim Drooger, directeur Platform VG (tevens jurylid in 2011)
• Henny Jacobse, Pier de Boer Stichting (tevens jurylid in 2009 en 2011)
• Hans Krober
• Jos Werner, voorzitter MEE Nederland, juryvoorzitter