A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS 2015


Op 12 november 2015 heeft Stichting SPZ de Pier de Boer-prijs 2015 uitgereikt aan het meest vernieuwende project dat leidt tot meer betrokkenheid en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking in wijk en stad. Dit jaar zijn er drie winnaars: ABRI, Prisma Amsterdam en MOVISIE. SPZ vroeg hen om de aparte inzendingen van de drie organisaties om te buigen naar een gezamenlijk project omdat deze zo goed op elkaar aansloten. Dit gezamenlijke project Van ontmoeting en dialoog naar medezeggenschap en participatie wint de Pier de Boer-prijs 2015 bestaande uit een geldbedrag van 50.000 euro en een beeld.

Met het prijzengeld gaan de drie winnaars van de Pier de Boer-prijs 2015 aan de slag om te komen tot een instrumentarium voor participatie en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking. Bestaande tools worden vernieuwd en aangepast tot een samenhangend geheel dat te kopiëren is naar andere locaties. Dit stelt de doelgroep in staat om deel te nemen, en hun eigen belangen te behartigen, zowel stedelijk als in hun eigen wijk en buurt.

Prijswinnaars

Stichting ABRI is in Almere de ondersteuner van het G-Kracht panel en ontwikkelaar van het mensenrechtenkwartet; een succesvolle manier om met mensen met een verstandelijke beperking in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in het dagelijks leven. Stichting Prisma is actief in Amsterdam met onder meer het Buurtpanel dat op expeditie gaat in een stadsdeel om de (sociale) toegankelijkheid te testen voor mensen met een verstandelijke beperking. En kenniscentrum MOVISIE ontwikkelde een persona-methodiek gericht op beleidsparticipatie en dienstverlening zonder dat de doelgroep zelf haar eigen verhaal en ervaring iedere keer hoeft te vertellen.

De prijsuitreiking

De Pier de Boer-prijs is op donderdagmiddag 12 november 2015 uitgereikt in 't Lichtpunt in Huis ter Heide. Tijdens deze uitreiking heeft ABCdate, de winnaar van de Pier de Boer-prijs 2013 laten zien hoe zij het gewonnen bedrag hebben ingezet voor hun project. Aansluitend heeft de juryvoorzitter Jos Werner, de prijswinnaars bekend gemaakt, die vervolgens hun initiatief hebben gepresenteerd.

Thema

Het thema van de prijs in 2015: initiatieven die de mogelijkheid openen tot meer betrokkenheid en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking op gemeentelijk niveau.

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen te maken met de grootste transitie uit de Nederlandse geschiedenis. Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg via de Wmo. En sommige zorg gaat over naar de zorgverzekering. Er komt nieuwe wetgeving om dit te regelen. Gemeenten bepalen dan de hulp die men nodig heeft.

Mensen met een verstandelijke beperking worden weinig betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het formuleren van wetgeving die ook voor hen van belang is. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de zeggenschap van mensen met een beperking is geregeld. Gemeenten dienen kennis en ervaring op te doen in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en het is nog onduidelijk hoe gemeenten die kennis in huis halen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben dus ondersteuning nodig om hun belangen te realiseren.

Met het beschikbaar stellen van De Pier de Boer-prijs wil SPZ dan ook stimuleren dat projecten worden ontwikkeld die de betrokkenheid en medezeggenschap van verstandelijk gehandicapten bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, vergroten.

Jury

De juryleden voor de Pier de Boer-prijs 2015:
• Loes van Amsterdam, Stichting SPZ (tevens jurylid in 2009, 2011 en 2013)
• Henny Jacobse, Pier de Boer Stichting (tevens jurylid in 2009, 2011 en 2013)
• Jos Werner, voorzitter MEE Nederland, juryvoorzitter (tevens jurylid in 2011 en 2013)
• Bert van der Burgt, wethouder gemeente Dordrecht
• Caron Landzaat, LFB