A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS 2017


Op 28 september 2017 reikt SPZ voor de vijfde maal de Pier de Boer-prijs uit. SPZ heeft 27 aanvragen ontvangen die in aanmerking wilden komen voor de prijs. Het bestuur heeft uit deze aanvragen, 15 projecten geselecteerd voor de shortlist die ter beoordeling aan de jury is gestuurd. De beoordelingscommissie heeft op 30 juni 2017 bekend gemaakt welke drie projecten zijn genomineerd voor de prijs.

Prijsuitreiking

Op 28 september 2017 wordt bekend gemaakt wie zich winnaar kan noemen van de Pier de Boer-prijs 2017! Tijdens deze bijeenkomst presenteren de winnaars van de Pier de Boer-prijs in 2015 wat zij met het prijzengeld hebben gedaan en zullen de drie genomineerden hun initiatieven presenteren aan jury en publiek. De prijsuitreiking vindt plaats tussen 14:30 en 18:00 uur.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het online aanmeldformulier

Programma

14.30 Ontvangst
15.00 Opening en aanvang presentaties

Participatie & medezeggenschap – Pier de Boer-prijs 2015
Presentatie van Movisie, Stichting Prisma & Stichting Abri
Met het prijzengeld van 2015 zijn de drie winnaars van de Pier de Boer-prijs 2015 aan de slag gegaan om te komen tot een instrumentarium voor participatie en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking.

Bekendmaking van het thema van de Pier de Boer-prijs 2019

De Vierdaagse met vallen en opstaan door Vera en Gijs Wanders

Sport en Bewegen – Pier de Boer-prijs 2017
Presentatie van De Brug, Provincie Groningen
Presentatie van MEE Rotterdam Rijnmond
Presentatie Zelfregiecentrum Nijmegen

17.15 Receptie
18:00 Einde

Thema

Het thema van de prijs in 2017: stimuleren om mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief te laten bewegen, al dan niet georganiseerd in (sport)verbanden.
Bewegen is voor ieder mens goed, het verbetert de gezondheid, maakt mensen actief en verbindt mensen met elkaar. Mensen met een verstandelijke beperking bewegen beduidend minder dan mensen zonder een beperking. SPZ vraagt met het kiezen voor het thema sport en bewegen aandacht voor de noodzaak voor mensen met een verstandelijke beperking om regelmatig, al dan niet in georganiseerd te bewegen en te sporten.

Genomineerden

De Brug provincie Groningen - Opzetten van een structureel aanbod voor mensen met een meervoudige beperking bij sportaanbieders
De Brug provincie Groningen wil met het ontwikkelen van een aantal producten, handvaten ontwikkelen voor het opzetten van een structureel aanbod voor mensen met meervoudige beperkingen. Met deze producten zijn sportaanbieders en buurtsportcoaches in staat om sportaanbod op te starten voor mensen met een matige of ernstige meervoudige beperking.
MEE Rotterdam Rijnmond - SportMEE
Het project SportMEE van MEE Rotterdam Rijnmond heeft tot doel mensen met een beperking toe te leiden naar een passend (structureel) sport- of beweegaanbod. Daarbij wordt uitgegaan van hun persoonlijke wensen én behoeften. Dat kan zijn op lichamelijk en cognitief vlak, maar ook op bijvoorbeeld financieel gebied.
Zelfregiecentrum Nijmegen - Kiek ons goan, onbeperkt gezond in Nijmegen
Zelfregiecentrum Nijmegen richt zich met haar project Kiek ons goan op het verbeteren van leefstijl van mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in twee wijken in Nijmegen. Zij heeft tot doel om bewegen zoveel mogelijk te integreren in het dagelijks leven om daarmee structurele en duurzaam verandering te verwezenlijken.

Jury

De juryleden voor de Pier de Boer-prijs 2017:
• Ben Hammer, Stichting SPZ
• Henny Jacobse, Pier de Boer Stichting (tevens jurylid in 2009, 2011, 2013 en 2015)
• Jan de Vries, juryvoorzitter
• Gijs Wanders
• Erik de Winter, Special Olympics
afbeelding