A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS 2017


Op 28 september 2017 heeft SPZ voor de vijfde maal de Pier de Boer-prijs uitgereikt. Ditmaal aan het beste initiatief dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. Voor de prijs waren drie projecten genomineerd. De prijs, een geldbedrag van €30.000,-- en een beeld is gewonnen door De Brug Provincie Groningen.

afbeeldingMet het prijzengeld gaat De Brug Provincie Groningen aan de slag om een structureel aanbod voor mensen met een meervoudige beperking op te zetten bij sportaanbieders zodat sport en bewegen ook voor deze mensen toegankelijk wordt gemaakt. De jury van de Pier de Boer-prijs ziet de betrokkenheid van vrijwilligers en lokale onderwijs- en zorginstellingen die zorgen voor een duurzame, onderbouwde en inclusieve manier van sporten en bewegen voor mensen met een meervoudige beperking daarin als zeer waardevol.


Prijsuitreiking

Tijdens de prijsuitreiking op 28 september 2017 hebben de winnaars van de Pier de Boer-prijs in 2015 allereest gepresenteerd wat zij met het prijzengeld hebben gedaan. Zij hebben gezamenlijk een gereedschapskist ontwikkeld dat kan helpen om het gesprek aan te gaan over hoe mensen met een verstandelijke beperking hulp en ondersteuning ervaren.
Vera en Gijs Wanders hebben verteld over hun ervaringen met het trainen voor en wandelen van de Nijmeegse Vierdaagse.
Nadat alle drie de genomineerden hun initiatieven habben gepresenteerd aan jury en publiek heeft de voorzitter van de jury de prijs uitgereikt aan De Brug, Provincie Groningen.

Thema

Het thema van de prijs in 2017: stimuleren om mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief te laten bewegen, al dan niet georganiseerd in (sport)verbanden.
Bewegen is voor ieder mens goed, het verbetert de gezondheid, maakt mensen actief en verbindt mensen met elkaar. Mensen met een verstandelijke beperking bewegen beduidend minder dan mensen zonder een beperking. SPZ vraagt met het kiezen voor het thema sport en bewegen aandacht voor de noodzaak voor mensen met een verstandelijke beperking om regelmatig, al dan niet in georganiseerd te bewegen en te sporten.

Genomineerden

De Brug provincie Groningen - Opzetten van een structureel aanbod voor mensen met een meervoudige beperking bij sportaanbieders
De Brug provincie Groningen wil met het ontwikkelen van een aantal producten, handvaten ontwikkelen voor het opzetten van een structureel aanbod voor mensen met meervoudige beperkingen. Met deze producten zijn sportaanbieders en buurtsportcoaches in staat om sportaanbod op te starten voor mensen met een matige of ernstige meervoudige beperking.
MEE Rotterdam Rijnmond - SportMEE
Het project SportMEE van MEE Rotterdam Rijnmond heeft tot doel mensen met een beperking toe te leiden naar een passend (structureel) sport- of beweegaanbod. Daarbij wordt uitgegaan van hun persoonlijke wensen én behoeften. Dat kan zijn op lichamelijk en cognitief vlak, maar ook op bijvoorbeeld financieel gebied.
Zelfregiecentrum Nijmegen - Kiek ons goan, onbeperkt gezond in Nijmegen
Zelfregiecentrum Nijmegen richt zich met haar project Kiek ons goan op het verbeteren van leefstijl van mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in twee wijken in Nijmegen. Zij heeft tot doel om bewegen zoveel mogelijk te integreren in het dagelijks leven om daarmee structurele en duurzaam verandering te verwezenlijken.

Jury

De juryleden voor de Pier de Boer-prijs 2017:
• Ben Hammer, Stichting SPZ
• Henny Jacobse, Pier de Boer Stichting (tevens jurylid in 2009, 2011, 2013 en 2015)
• Jan de Vries, juryvoorzitter
• Gijs Wanders
• Erik de Winter, Special Olympics
afbeelding