A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS 2019


In 2019 reikt SPZ voor de zesde keer de Pier de Boer-prijs uit. Meer informatie over de procedure vindt u bij Pier de Boer-prijs.

Thema

Het thema van de prijs in 2019 is Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de keuze voor dit thema wil SPZ een impuls te geven aan de ontwikkeling en toepassing van technologische innovatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Na de introductie van de computer en internet, wordt nu gesproken over een volgende grote verandering in het leven van de mensen. Tijdens deze grote verandering, men spreekt zelfs van de vierde industriële revolutie, worden de echte en de digitale wereld met elkaar geïntegreerd.
En deze toekomst begint nu al zichtbaar te worden, bijvoorbeeld in:
• slimme apparaten die tot in de celkern kunnen doordringen en aangeven welk gedrag men kan verwachten of wat iemand voelt;
• robots die menselijk gedrag beïnvloeden en sociaal bezig zijn;
• het ‘internet of things’ dat slimme koppelingen maakt;
• spiegels die je huid analyseren en advies geven.
Spannend, maar ook moeilijk voor te stellen wat er allemaal mogelijk zal worden in die toekomst. En ook ontwikkelingen waarbij de schaduwzijde niet uit het oog verloren moeten worden. Stichting SPZ vraagt zich dan ook af hoe deze technologische innovatie ten goede gebracht kan worden voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking.
• Hoe kunnen we versnellen dat deze innovatie met ongekende mogelijkheden juist voor mensen met een verstandelijke beperking leidt tot dieper begrip van gedrag en gevoel?
• Hoe kan deze innovatie leiden tot méér kwalitatieve tijd en aandacht van verzorgers en familie voor mensen met een verstandelijke beperking?
• Welke nieuwe praktische toepassingen levert dit op voor participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in lijn met het VN verdrag?
• Welke nieuwe samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking enerzijds en de technologische bedrijven/industrie anderzijds leveren meerwaarde op voor de toepassing van de nieuwste technieken voor mensen met een verstandelijke beperking?
• En niet in de laatste plaats: hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking zélf betrokken zijn bij het onderzoek naar de toepassing of de ontwikkeling van nieuwe technologische innovaties?

Het bestuur van de stichting SPZ roept op komende 2 jaar vele vernieuwende projecten en producten in te dienen die een antwoord geven op eerder gestelde vragen.
Bij de uitreiking van de Pier de Boerprijs in 2019 hoopt het bestuur met dit thema een impuls te hebben gegeven om juist mensen met een verstandelijke beperking vooraan te zetten bij de ontwikkeling/toepassing van deze technologische innovatie: vóór en mét mensen met een verstandelijke beperking en hun familie.

Indiening

Zowel bestaande als nieuwe projecten kunnen kans maken op de Pier de Boer-prijs. Heeft u een goed idee voor een project gericht op technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking? Dien dan zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in om te kunnen starten met uw project en maak tevens kans op de Pier de Boer-prijs.

Heeft u, of kent u een reeds bestaand initiatief op het thema technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u dit project voordragen voor de prijs door een nominatieformulier in te sturen.

Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag of het nomineren van een bestaand project vindt u onder Pier de Boer-prijs. Daar vindt u ook meer informatie over de overige criteria en de prijs.

Tijdspad

• Projecten voor de Pier de Boer-prijs dienen voor 1 april 2019 te zijn ingediend bij het bestuur van SPZ.
• Het bestuur van SPZ stelt half april een shortlist van maximaal vijftien projecten vast.
• In april, mei en juni buigt de jury van de Pier de Boer-prijs zich over de shortlist en dragen twee genomineerden en een prijswinnaar voor aan het bestuur van SPZ.
• Eind juni 2019 maakt het bestuur van SPZ de genomineerden bekend.
• Op 26 september 2019 wordt de winnaar van de Pier de Boer-prijs 2019 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking.