A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER-PRIJS


Inleiding

Één keer in de twee jaar reikt SPZ een geldprijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke handicap verder helpt. Elke twee jaar wordt ook een nieuw thema vastgesteld voor de hulpverlening van SPZ. Pier de Boer, de bevlogen ‘schoolmeester’ die aan de wieg van SPZ stond, is de naamgever van de prijs. De prijs is een stimulans voor allen die kiezen voor dit thema. Indachtig de manier waarop Pier de Boer zich vroeger inzette voor mensen met een verstandelijke beperking. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de Pier de Boer-prijs. Of raadpleeg het Reglement van de Pier de Boer-prijs.

De prijs

De Pier de Boer-prijs bestaat uit een bedrag van 30.000 euro en een bronzen beeldje. De tweede en derde prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro per genomineerde.

Thema's


Pier de Boer-prijs 2019
Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Pier de Boer-prijs 2017
Stimuleren om mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief te laten bewegen, al dan niet georganiseerd in (sport)verbanden.
Pier de Boer-prijs 2015
Projecten die de mogelijkheid openen tot meer betrokkenheid en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking op gemeentelijk niveau.
Pier de Boer-prijs 2013
Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.
Pier de Boer-prijs 2011
Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap
Pier de Boer-prijs 2009
Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensterreinen en in alle levensfasen.

Werkwijze

Projecten die in aanmerking willen komen voor de Pier de Boer-prijs kunt u indienen bij SPZ. Het bestuur van SPZ beoordeelt de ingediende projecten. Uit de inzendingen maakt het bestuur van SPZ een selectie die door een deskundige jury wordt beoordeeld. De jury kiest uit deze selectie het prijswinnende project.

Zowel een nieuw project als een bestaand project kan in aanmerking komen voor de prijs.

Optie 1 – een nieuw project
U heeft een nieuw initiatief dat u wilt uitvoeren en dat voldoet aan de doelstellingen van Stichting SPZ (zie www.stichtingspz.nl > Projectaanvragen). Om dit project uit te kunnen voeren dient u bij Stichting SPZ een reguliere subsidieaanvraag in. U vult het aanvraagformulier in en geeft daarop aan hoeveel subsidie u aan SPZ vraagt om het project te kunnen uitvoeren. (Bijvoorbeeld: de kosten voor uitvoering van het project zijn in totaal 12.500, - euro. U of uw organisatie draagt 2.500,- euro bij en van SPZ vraagt u 10.000,- euro.) Op het aanvraagformulier geeft u aan dat u in aanmerking wilt komen voor de Pier de Boer-prijs en stuurt met uw aanvraag het Pier de Boer-prijs Motivatieformulier mee waarin u aangeeft waarom uw initiatief de Pier de Boer-prijs verdient. Uw subsidieaanvraag wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur en het bestuur kent al dan niet de gevraagde subsidie toe voor uitvoering van het project.
Uw (gedeeltelijk) uitgevoerde project kan vervolgens in aanmerking komen voor de prijs. Het te winnen bedrag kan dan ingezet worden om het project verder te brengen.

Optie 2 – een bestaand project
U heeft of kent een bestaand project dat voldoet aan de doelstellingen van Stichting SPZ (zie www.stichtingspz.nl > Projectaanvragen). U U dient een nominatie in voor het project via het nominatieformulier en stuurt relevante resultaten van de activiteit mee. Tevens voegt u aan de stukken het ingevulde Pier de Boer-prijs Motivatieformulier toe waarin u motiveert waarom uw activiteit de Pier de Boer-prijs verdient.

afbeelding