A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PIER DE BOER


Pier de Boer stond aan de wieg van SPZ. Zijn missie was hulp bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Pier de Boer werd geboren op 10 september 1884 te Kimswerd, Friesland. De vader van Pier, caféhouder en fabrikant van limonade, stuurde zijn zes zonen naar de Rijkskweekschool te Haarlem. Pier de Boer slaagde daar in 1904 en werd na verschillende betrekkingen onderwijzer aan een blo-school in Amsterdam. Een school van de ‘Vereniging voor Spraakgebrekkige en Achterlijke Kinderen’. Hij deed daar meer dan alleen lesgeven. Hij zorgde voor baantjes voor ex-leerlingen en hield ze uit de problemen. Te veel werk voor een schoolmeester. De gemeente Amsterdam stelde daarom in 1922 voor dit werk een nazorg-ambtenaar aan. Om schoolverlaters aan passend werk te helpen.

Pier de Boer werd daarmee de eerste nazorg-ambtenaar in Nederland. Hij pleitte al snel voor het opzetten van een werkplaats voor mensen die (nog) niet in het bedrijfsleven terecht konden. In 1924 werd in Amsterdam zo’n werkplaats opgericht. En in 1931 werd de overkoepelende stichting AGO opgericht (Arbeidsinstellingen voor Geestelijk Onvolwaardigen). Het doel was het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gelden om hiermee geheel of gedeeltelijk de kosten van deze arbeidsinrichtingen te kunnen bestrijden. Daarmee legde hij ook de grondslag voor de SPZ.

In 1942 is Pier de Boer, samen met zijn jongste zoon, gaan wonen in Huize Vechtoever. Huize Vechtoever werd in 1941 door stichting AGO gehuurd als huis voor geestelijk gehandicapte jongens tot 25 jaar die niet thuis konden wonen. Op 28 oktober 1945 overleed Pier de Boer op 61-jarige leeftijd (‘Een hoofdstuk over Kopstukken’ in: Kingma, Jubileumboek Stichting SPZ: 1982).


Pier de Boer is naamgever van de Pier de Boer-prijs waarover hier meer informatie.

Pier de Boer is ook naamgever van de Pier de Boer Stichting. De Pier de Boer Stichting levert een bijdrage aan de Pier de Boer-prijs in de vorm van een beeldje. Zie ook: Samenwerking Pier de Boer Stichting

Pier de Boer is opgenomen in het Canon Gehandicaptenzorg Nederland.