A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

GEHONOREERDE AANVRAGEN 2009-2013


Projecten 2013

•De Klup Twente, Belevingstuin
•Stichting de Wilg, Jubileumfeest met Festival de Beschaving
•Stichting Kinderkunstweek, Kunstweken 2014/2015
•MEE Nederland, Locale Kiezersdagen
•'t Blauwe Hek, theeschenkerij
•Rosens Media, Een goede plek voor Dex
•Special Arts,Het andere gedicht
•Tandem Support, Special Olympics Regionale Spelen Papendrecht 2013
•Zorgbelang Gelderland, Spelenderwijs Meedoen
•Calvijn College, Woontraining Praktijk onderwijs
•Stichting FunPop, Funfactor, talentenjacht voor mensen met een verstandelijke beperking
•MEE Zeeland, MEE op Weg Walcheren
•Stichting Prago, Ontwikkeling van uniforme leerlijnen en toetsen
•PS Theater, Het verdriet van Leiden
•Special Olympics Regionale Spelen van De Brug
•Roeivereniging Aengwirden, Senioren en roeien voor mensen met een verstandelijke beperking
•Special Arts,Lof der Zichtbaarheid
•Netwerk Kunst Inclusief van KCG
•Netwerk Stichting Rondom, belangenbehartiging ondersteunen van ouders van een kind met een verstandelijke beperking.
•Rijksuniversiteit Groningen, inventarisatieonderzoek mensen met EMB

Projecten 2012

•ABCDate van Stichting Steffie
•Onderzoek kwetsbaarheid en kwaliteit van leven van Erasmus MC
•Maak talent van Waarde van Pluryn
•Nieuws van de Dag van Stichting inzet naar vermogen
•Oma's en opa's aan zet van Stichting Down Syndroom
•LVB in beeld van Zonnehuizen
•Kwartiermakersproject Samen in Noord van Stichting Prisma
•BUZZ buddy van Stichting Cavent
•Osani Kernkringen
•Levensverhalen in de zorg van Relief
•Zeeuwse Kinderkunstweek van Stichting Kunsteducatie Walcheren
•Voorzieningen voor Kinder Expertise Centrum van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis
•Project voor gezonde levensstijl van Promens Care
•Voorlichtingsfilm over Seksualiteit door KlosTV
•Landelijke Kiezersdag op 25 augustus 2012, zie ook Stem jij ook!
•Bijdrage aan DOE-Dag van Stichting Gerbera
•25 vrijkaarten voor mensen met een verstandelijke beperking voor deelname aan het Kennisplein in april 2012
•SenSelf 2012 van Stichting Skyway
•Kunstbeurs 2012 van Special Arts
•Bijdrage aan het jubileumboek van Stichting GeeVer
Sportbelang SGK: bijdrage aan Special Olympics op 29 september 2012 in Den Haag

Projecten 2011

•Werkplaats Ervaringskennis van MEE Nederland
•Vrijkaarten voor mensen met een verstandelijke beperking voor het congres "Focus op onderzoek".
FUN-IE-FITcentrum van De Klup Twente. Bekijk oo de
virtuele rondleiding
.
•De Dementietafels:verbeteren en delen van Kans Plus
Prokkel 2012
•Bezoekdier van Zonnehuizen
Klas op Wielen
•Zindering van Stichting de Zon
•Bewegingstrainers van 's Heerenloo
•MEE Doet van MEE Drenthe
•Vrijkaarten voor mensen met een verstandelijke beperking voor Kennisplein in het Spant te Bussum
Leefbaarheid Appeltern
•Innovatieprijs MEE Mederland
BeschermingsSupport van Philadelphia Support

Projecten 2010