A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

GEHONOREERDE AANVRAGEN 2014 - 2016


Projectaanvragen 2016

• Stichting Kinderkunstweek Kinder kunstweek
• Stichting Downsyndroom De noodzaak van kennis
• Vereniging bartimeus Sonneheerdt Mibiliteit bij doofblindheid
• Stichting Uit eigen beweging De Tocht van de Argonauten
• Stichting Special Arts Nederland Special Theater Road Show 2016
• Happy Kids Care Ontwikkelingsweekenden BosKameleon Biesbosch
• SIEN Ouder van mijn ouders
• Basissport Limburg Uitbreiding bewegingsaanbod aan mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap in de regio
• FunPop FunFactor
• Stichting Space Station Space Station Light
• PrOlympics PrOlympics
• Tandem Support Special Olympics regionaal bowling evenement
• Koor de Regenboog Jubileumfeest Koor de Regenboog
• MEE Gelderse Poort Ervaar LFB
• Stichting SWZ ICT voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
• MEE & de Wering Heel Heemskerk Tekent
• Stichting Skyway Conn-act Sport & bewegen
• Vereniging Bartimeus Sonneheerdt Tijd & Tijdbeleving
• Muzikater Vriendland
• MEE & de Wetering SportWerkt
• MEE NL Stem jij ook?
• Stichting ISISZ - Trainingsweekenden voor mensen met een verstandelijke beperking
• Vereniging Bartimeus Sonneheerdt - Herinneringsplek Rouwverwerking
• Stichting Kind en Groei - Het Expertisecentrum PWS - Effectiviteit van ToM-training bij kinderen met het Prader-Willi syndroom
• BestBuddies Nederland - BestBuddies Sport
• Stichting Tryfon - Financiële ondersteuning voor meervoudig gehandicapte kindjes
• Stichting De Brug provincie Groningen - Special Olympics Regionale Spelen Groningen 2017


Projectaanvragen 2015

• Erasmus MC, Valideren van de Rotterdam Elderly Pain Validation Scale
• De Klup, Talent-assistant vrijwilligers
• Stichting De Brug Provincie Groningen, Special Olympics Stad Spelen Groningen
• Stichting Klas op Wielen, Klas op Wielen ook bij VMBO
• Stichting FUNPOP, Funfactor
• Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, Zoek je Maatjes
• Radboud UMC, het PALLI-project
• Stichting De Zon, Lievelings
• Stichting PS theater, Het geloof in Leiden
• Artiance, Theater van de Armoede
• Special Olympics Nationale Spelen, Nationale Spelen 2016
• Stichting van het kind, Zeeboerderij
• Special Arts, Special In + Out
• Odion, Ipads voor KDC de Boomgaard
• Stras, SCHATBEWAARDER 2.0
• CoC Nijmegen, Landelijke Dapperdag.
• Theologische Universiteit Kampen, Kerk en Participatie
• MEE Nederland, Smart met GeldProjectaanvragen 2014

• LFB Denken en Tanken: denktanks 2014 en 2015.
• MEE Friesland APP, Note, Mouse.
• Artiance Wie op de aarde spuugt.
• Vrije Universiteit, FPP, Klinische Neuropsychologie (Transitorium Gebouw) Relatie tussen pijnbeleving en congnitief functioneren bij volwassen met Williams Synsroom, Prader Willi syndroom en Fragiele X-Syndroom.
• Tandem Support Open Noor-Brabantse Speciale spelen 2014.
• Stichting Het Verlangen Duetten met Jim.
• Stichting Funpop FunFactor.
• Yvette den Brok Documentaire ervaringskennis.
• Stichting Skyway Senself, the next Step.
• PrismaKwartiermakersproject "Ik wil met jou...in West'.
• MEE Noordwest-Holland G-niale Kunstweek 2014.
• Best Buddies Nederland Ambassadeurstraining 2014-2015.
• Stichting Kameleon Integratie van mensen met een beperking in de samenleving.
• Stichting Cavent ZelF, participatie en eigen regie.
• Sportbedrijf Almelo Special Olympics.
• Schakenbosch Meedoen is meetellen.
• Werkgroep Onderling Sterk Gorinchem e.o. WMO-klankbordgroep Alblasserwaard Vijfheerenlanden.
• Stichting Raad op maat Wils (on)bekwaamheid maakt het verschil.
• Vereniging LFB samen met Zorgbelang Gelderland en Stichting Prokkel Doe je mee.