A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

GEHONOREERDEAANVRAGEN 2017 - 2019


Projectaanvragen 2017


Stichting Leer Zelf Online vervelendopinternet.nl
Stichting BONT BONTe Bende cadeauwinkel
Stichting Skyway Partofit
Mentech Innovation EmoKit
St. De Bengele Beweegt Special Sportmix
Stichting Samen Sporten Tilburg Samen sporten in Tilburg
Dominicanen klooster Huissen Inspiratiedagen voor mensen met een beperking
Stichting KDC Aandachtslab Bewegen op maat voor kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB)
Het Netwerkhuis De Actieve Ontmoeting in Arnhem zuid
Movisie Vervolgaanvraag Pier de Boer-prijs 2015