A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

GEHONOREERDEAANVRAGEN 2017 - 2019


Projectaanvragen 2017


• Stichting Leer Zelf Online vervelendopinternet.nl
• Stichting BONT BONTe Bende – cadeauwinkel
• Stichting Skyway Partofit
• Mentech Innovation EmoKit
• St. De Bengele Beweegt Special Sportmix
• Stichting Samen Sporten Tilburg Samen sporten in Tilburg
• Dominicanen klooster Huissen Inspiratiedagen voor mensen met een beperking
• Stichting KDC Aandachtslab Bewegen op maat voor kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB)
• Het Netwerkhuis De Actieve Ontmoeting in Arnhem zuid
• Movisie Vervolgaanvraag Pier de Boer-prijs 2015