A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

PROKKELafbeeldingSPZ is een van de Founding Fathers van Prokkel. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Door samen iets te doen, elkaars mogelijkheden leren kennen en zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving, dat is waar het om gaat. In 2013, 2014 en 2015 subsidieert Stichting SPZ een van de Gouden Prokkels.

Prokkelweek: één week in juni als inspiratie voor de rest van het jaar
Jaarlijks in de eerste week van juni, organiseren duizenden vrijwilligers activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait. Ook gemeenten, bedrijven, ouderverenigingen, WMO raden en scholen zijn hierbij betrokken en hebben op deze manier meer kennis en inzicht gekregen in wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met een (verstandelijke) beperking.

Prokkelen is een initiatief van acht organisaties uit de zorg, waaronder MEE Nederland, SPZ en Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

Prokkelen door en voor iedereen
Zelfstandig ondernemers, welzijnswerkers, medewerkers van woningbouwcorporaties, gemeenten, (praktijk)scholen, lokale bedrijven, buren en particulieren Prokkelen mee. Door te Prokkelen laten zij zien dat zij graag willen bijdragen aan integratie en participatie van mensen met een beperking. Prokkelen kan op alle terreinen: Stage lopen, sporten, eten of discussiëren. In de buurt, thuis, op school, op het werk of bij de voetbalclub. Prokkels zorgen voor nieuwe contacten en kunnen nieuwe inzichten geven. Niet alleen tijdens, maar ook juist na de Prokkelweek.

Meer informatie: www.prokkel.nl

Prokkel 2016

In 2016 wordt er geprokkeld van maandag 6 juni tot en met zaterdag 11 juni 2016.

Om te ervaren wat je met Prokkelen kunt, hoe het werkt en om andere belangstellenden te ontmoeten, worden in het begin van 2016 provinciale start-netwerkbijeenkomsten georganiseerd.Meer informatie over het Prokkelen, Prokkels van voorgaande jaren, hoe het is ontstaan en dergelijke, kun je vinden op de www.prokkel.nl.


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart
Nieuwsbrief 58
Nieuwsbrief 51
Nieuwsbrief 50
Nieuwsbrief 49