A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

LEERSTOEL DISABILITY STUDIESafbeeldingStichting SPZ, MEE Nederland en Disability Studies in Nederland gaan in de toekomst nauw samenwerken. Op woensdag 20 juni 2012 ondertekenden de drie organisaties hiervoor een convenant. Met het convenant willen de drie partijen kennis ontwikkelen, delen en toepassen om zo bij te dragen aan de participatie van mensen met een beperking, sociale verandering en een inclusieve samenleving. Onderdeel van de samenwerking is dat Stichting SPZ en MEE Nederland een leerstoel Disability Studies aan de VU in Amsterdam ondersteunen. De samenwerking gaat per direct van start en duurt in ieder geval tot 1 januari 2017.
Prof. dr Geert van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de VU

Per 1 december 2013 is Prof. dr. Geert van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability studies. Hij zal deze functie uitvoeren binnen het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica van De Vrije Universiteit. Zie ook het nieuwsbericht benoeming hoogleraar disability studies.

Over MEE

MEE Nederland is de landelijke branchevereniging van de 22 regionale MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE is onafhankelijk en staat naast de cliënt. De organisatie helpt de eigen kracht van de cliënt te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en de kwaliteit van bestaan.

Over Disability Studies in Nederland

De Stichting Disability Studies in Nederland (afkorting DSiN) is een organisatie die disability bestudeert als een complex sociaal fenomeen vanuit een interdisciplinair perspectief. DSiN wil een bijdrage leveren aan een samenleving die diversiteit als rijkdom ziet. Dit brengt de organisatie in praktijk door het bundelen van kennis en door het stimuleren, initiëren en realiseren van een duurzaam Disability Studies-programma in Nederland. DSiN maakt gebruik in haar programma van drie pijlers: onderzoek, onderwijs en kennisnetwerk.